Contributie-inning

Contributie-inning.

Wanneer je je opgeeft als lid van een vereniging is het normaal dat je op tijd je contributie betaald. Het overgrote deel van de leden betaalt dan ook keurig op tijd. Echter er zijn altijd leden die dit niet vanzelfsprekend vinden en voor hen hebben we dan ook het volgende bedacht:

De leden met een contributieachterstand zullen na ± 1 maand een brief ontvangen met het verzoek tot betaling. Hierin is de mogelijkheid opgenomen om met het bestuur contact op te nemen wanneer er zich situaties voordoen waardoor men niet kan betalen. Met andere woorden, het is geen onwil maar de financiële ruimte ontbreekt. Samen kunnen we dan naar een oplossing zoeken c.q. afspraken maken.

Wanneer er echter binnen 10 dagen na de brief geen betaling of reactie is ontvangen zal een verbod ingaan om te voetballen totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. De contributieopbouw zal doorlopen totdat een schriftelijke opzegging is ontvangen bij de secretaris van onze vereniging. Uiteraard vervalt de verplichting om alsnog te betalen niet.

1 maand na het verzoek om betaling zal, bij in gebreke blijven, een aangetekende brief worden verzonden voor een laatste kans om binnen 5 dagen te betalen. Wanneer hier geen gevolg aan word gegeven zal het lidmaatschap door de vereniging worden beëindigd en zal een incassoprocedure worden gestart waarbij alle invorderingskosten op u zullen worden verhaald.

Bovenstaande procedure is ontworpen na vragen op de ledenvergadering inzake het te hoge bedrag aan nog te vorderen contributie op de balans.

Het bestuur. (19 januari 2009)

 

Hieronder de bedragen voor het seizoen 2015/2016 en de wijze van betaling (klik op de link):

 

contributie vv asvb

 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt  u zich wenden tot Jeroen Blik (penningmeestervvasvb@gmail.com)

(penningmeester vv ASVB)

 

 

 

 

 

 

 

срочный микрозайм на карту через интернет займы онлайн наличными быстрые займы онлайн